Contributie
Minimaliseren

Bondsbijdrage* (Reddingsbrigades Nederland)

   
 
  Juniorleden t/m 12 jaar € 12,00  
  Leden t/m 17 jaar € 12,00  
  Leden vanaf 18 jaar € 15,00  

 

 

 

 

 

 

Maandcontributie**

  Juniorleden t/m 12 jaar € 7,50  
  Leden t/m 17 jaar € 8,50  
  Leden vanaf 18 jaar € 10,00  

 

 

 

 

 

Overig

  Leden die twee maal in de week zwemmen
betalen de normale maandcontributie verhoogd met**
€ 7,50  
  Donateurs* € 11,50  
  Inschrijven, eenmalig € 10,00

 

 

 

 

 

Facturen kunnen worden overgemaakt op IBAN NL10 INGB 0003 2485 64 tnv Penn. Rozenburgse Reddingsbrigade

 

Het stop zetten van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor het eind van de maand juni of november. Hierdoor voorkomt u het doorlopen van het lidmaatschap met een periode van 1 maand.

  * Word 1x per jaar gefactureerd.

** Word 2x per jaar gefactureerd.