Jaarcontributie (bondslidmaatschap)2024
Juniorleden t/m 12 jaar€ 10,00
Leden 13 t/m 17 jaar€ 11,00
Leden vanaf 18 jaar€ 12,50

Maandcontributie2024
Juniorleden t/m 12 jaar€ 11,50
Leden 13 t/m 17 jaar€ 12,50
Leden vanaf 18 jaar€ 15,50

Dubbelzwemmers
De leden die tweemaal in de week zwemmen, de zogenaamde dubbelzwemmers, betalen de normale contributie verhoogd met € 11,50 per maand.

Inschrijfgeld en opzegtermijn
Er geldt een schriftelijke opzegtermijn van één maand, alsmede inschrijfgeld van € 10,00.